Dane Komitetu Wyborczego

Komitet Wyborczy Wyborców Prawica i Społecznicy
ul. Antoniego Abrahama 10/6 81-352 Gdynia   
NIP: 5862402644
Pełnomocnik wyborczy: Mikołaj Ochman  
Pełnomocnik finansowy: Iwona Hajduk-Jarończyk

Postanowienie Komisarza Wyborczego

Postanowienie komisarza wyborczego w Słupsku z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców KWW Prawica i Społecznicy